Dodržování těchto tří kroků může přinést zásadní změnu v každodenní práci!


Vize bezpečnosti: jak chápeme bezpečnost práce


Skutečné bezpečnosti můžeme dosáhnout pouze v týmu. Každý jednotlivec si musí být vědom své odpovědnosti za bezpečnost práce a podle toho se také aktivně chovat, ať už se jedná o naše zaměstnankyně a zaměstnance nebo o pracovníky našich zákazníků a obchodních partnerů. Tak chápeme bezpečnost, a tak by podle nás měla být bezpečnost práce v praxi zajišťována.


Zde najdete naši vizi bezpečnosti práce