Dodržiavanie týchto troch krokov môže priniesť zásadnú zmenu pri každodennej práci!


Politika bezpečnosti: ako chápeme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci


Skutočnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci môžeme dosiahnuť len ako tím. Každý jednotlivec si musí byť vedomý svojej zodpovednosti za BOZP a podľa toho sa taktiež aktívne chovať, či už ide o naše zamestnankyne a zamestnancov alebo o pracovníkov našich zákazníkov a obchodných partnerov. Tak chápeme bezpečnosť, a tak by, podľa nás, mala byť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zaistená v praxi.


Tu nájdete politiku BOZP