De här tre stegen gör det dagliga arbetet säkrare!


Visionen för säkerhet: Vår syn på säkerhet


VI kan bara skapa en säker arbetsmiljö om vi arbetar tillsammans som ett team. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en säker arbetsplats – ledning, arbetsledare och medarbetare (tekniska och kommersiella) samt våra kunder och samarbetspartners. Vår vision slår fast hur vi anser att alla ska agera för att bidra till en säkrare arbetsplats.


Här hittar du vår vision för säkerhet